Gå til hoved-indhold

Cosmic Connection
19. januar - 24. februar 2024
Trine Boesen | Anders Christian Eriksen | Kirstine Roepstorff | Ferdinand Ahm Krag
Eva Koch | Mads Gamdrup | Julie Boserup | Darren Almond | Maibritt Rangstrup | 
Hartmuth Stockter | Anne-Sofie Overgaard
 

Udstillingen Cosmic Connection har cirklen som sin bærende idé. Gennem en række prægnante værker, møder vores tingslige, konkrete verden og vores levede liv cirklens uendelighed. 
Op gennem kunsthistorien har cirklen været omgivet af magi og bærer af mange tolkninger og associationer: kredsløb, atmosfæren, jordkloden, men også modsatrettede  begreber som tid og rum, sol, måne, dag/nat, her og nu overfor evig rotation, himmel/hav, det absolutte/det midlertidige eller forgængelige, nærvær/tomhed. Værkerne på udstillingen relaterer sig alle til dette centrale, kunstneriske og på sin vis eksistentielle rum; konkretiseret gennem cirklen/den runde form i maleri, installation, og skulptur.
Vi er som mennesker dybt forbundet med det, der eksisterer på vores planet og alt det udenom. Vi mennesker er - omend ubetydelige - så dog en del af jorden og universet. Og vi drages af storheden i det. Hvordan hiver vi det umådelige rum ind i vores egne universer, hvad er forbindelsen og hvordan kan dét se ud? Kunsten giver et bud på hvordan vi billedligt forholder os til dét derude – universet og dets uendeligt mange galakser.

- se mere

2023

Selected Works VI
23. september - 21.1 oktober 2023
Søren Lose, Peter Martensen, Troels Aagaard og Ted Larsen

Udvalgte og nye værker.

- se mere

STILL
17. august – 23. september 2023
Søren Martinsen

STILL er et centralt ord for Søren Martinsen, et ord der har fulgt ham gennem mange år. Her på udstillingen i betydningen som et ord, der udtrykker stilstand måske en venten på løsningen i en absurd verden. En stille venten og med et lille håb om, at tingene hele tiden må blive bedre. Værkerne på udstillingen STILL viser også det smukke i det stillestående billede - landskabet, som stillbilledet af vores liv.
Landbrugsmaskiners færdsel over marker og afgrøder har nogle steder efterladt spor og tørke midt i den tilsyneladende umiddelbare frodighed. Andre steder ses en ejendom, der i tidens stræben efter maksimal effektivitet henstår ensom, forladt og forfalden midt i naturen i et landskab præget af den stemning af tysthed, som ledsages af bl.a. klimaangsten der kan ramme en på en varmesitrende sommerdag.

Udstillingen omfatter maleri, træsnit, skulptur og installation.

- se mere

Ny Topografi
12. maj – 24. juni 2023
Jesper Rasmussen

Billedkunstneren Jesper Rasmussen har i en årrække arbejdet med fotografisk repræsentation af arkitektur. Det er fortrinsvis digitalt manipuleret fotografi, der viser bygninger og byrum, hvor døre, vinduer, trafik og andre tegn på menneskelig funktion og adfærd er bortretoucheret, så lokaliteterne virker fremmedgjorte og uvirkelige. Eller det er interiører og museumsrum, hvor lyskilder, møbler og kunstværker er fjernet, så kun skygger og reflektioner af det fraværende forbliver i billedet som spøgelsesagtige fantomer i rummene.

Jesper Rasmussens fotografi opererer i gråzonen mellem det autentiske og det kunstige, mellem det objektive og det subjektive, og billederne spiller på fotografiets mytologi om, at det gengiver en autentisk repræsentation af det, der befandt sig foran kameraet, da billedet blev eksponeret.

Billederne rummer en unheimlich stemning, hvor det velkendte og fortrolige bliver uudgrun-deligt og foruroligende. Billederne må gerne vække undren, hvilket er en essentiel egenskab ved et kunstværk. De præsenterer en anden opfattelse af sted og rum, en ny topografi.

Udstillingen Ny Topografi består af nye fotografier, der kan opdeles i tre kategorier:
Fra serien Off Location vises nogle monumentale skyskraberfacader, hvor de fraværende vinduer bidrager til at understrege bygningernes skulpturelle formsprog. Bygningsfacaderne, der skildres i serien, bevæger sig stilmæssigt fra art deco til brutalisme, og det er to arkitektur-stilarter, der umiddelbart opfattes som meget forskellige, men som har megen geometri og formsprog tilfælles.
Dernæst er der en ny serie af nattebilleder fra offentlige anlæg og parker, hvor alle lyskilder og lamper, der oplyser parkscenerierne er fjernet fra motivet, så træer og vegetation er belyst uden at man kan afgøre, hvor lyset stammer fra. De belyste dele i fotografierne træder ud af mørket, som i et klassisk clairobscur-maleri.
Endelig er der en tredje kategori bestående af interiørbilleder fra Faaborg Museum. Fotografierne er skabt til en soloudstilling, som Jesper Rasmussen for nylig har haft på Faaborg Museum, hvor han gik i dialog med arkitekt Carl Petersens unikke museumsbygning fra 1915, der er rigt udstyret med søjler, kupler, farvede vægge og gulvmosaikker. I de manipulerede fotografier er geometrierne foldet ud, så museumsrummene bliver større, og det bliver muligt at se rundt om hjørner eller betragte rumforløb, der ellers ikke er simultant synlige for det menneskelige blik.

- se mere

The Kore
17. marts – 4. maj 2023
Ferdinand Ahm Krag

Ferdinand Ahm Krags udstilling The Kore skaber forbindelseslinjer mellem menneskehedens vilkår, dets fortid, nutid, fremtid og mytologiens væsen. Udstillingen består af tegninger og malerier, der alle kredser om det græske tempelkompleks Eleusis – et kultisk sted, som grækere valfartede til i perioden 1600 f.kr til 392 e.kr for at blive indviede i et mysterium. I dag ved man meget lidt om, hvad der nøjagtigt foregik, men man ved, at udgangspunktet var myten om Demeter, hvis datter Persephone blev bortført til Hades for derefter at genopstå. Eleusis var et sted, hvor død og genfødsel blev forbundet med årstidernes gang, og de, der deltog i mysteriekulten, foretog en rejse til dødsriget og tilbage igen. 

- se mere

U-TURN
14. januar – 4. marts 2023
Jes Fomsgaard


Jes Fomsgaards nye udstilling U-Turn viser nye værker, hvis maleriske udgangspunkter er et væld af systematiserede linjer, punkter og flader. Værkerne pendler mellem abstraktion og figuration. I det ene øjeblik afviger de fra en ligefrem, motivisk genkendelse, og i det næste opstår der forbindelser i systemerne.
Malerierne fremstår som abstraktioner over arkitekturtableauer, tekniske tegninger og landskabskort. De trækker associative tråde til infrastruktur, og værkernes titler såsom Spanish Garden, Subway, Porte de Paris og Route 66 synes at afsløre, at der bag værkernes vekslende abstraktioner findes et større, billedskabende referencemateriale fra populærkultur til byrum og anden kultivering.
Jes Fomsgaards malerier er mennesketomme men vidner alligevel om en menneskelig tilstedeværelse, der tidligere har bygget og præget, har færdedes og navigeret i de usandsynlige, nøje arrangerede og alligevel malerisk opløste landskaber og vejnet. 
Som beskuer befinder man sig næsten hele tiden i fugleperspektiv, hvorfra man kan overskue de forskelligartede scenarier. Jes Fomsgaards værker fremstår i denne sammenhæng som en art kortlægninger, der både kan overskueliggøre menneskets gang i verden, på personlige, ideologiske og kollektive planer, og som også kan agere udtryk for rumlige, visuelle virkemidler og eksperimenter i maleriet, hvor det figurative bestandigt kan genforhandles, nedbrydes og opbygges på ny.
Jes Fomsgaards praksis har i mange år kredset om det kortlæggende maleri, som han skiftende har bevæget sig hen imod og væk fra. Udstillingstitlen U-Turn indikerer netop potentialet til en tematisk tilbagevenden, ligesom titlen også kan åbne maleriernes motiviske spor, hvor U-Turn kan være en betegnelse for muligheder i en infrastruktur. Det er muligt at skifte mening på sin rejse og vende om, ligesom man kan bevæge sig ned ad én vej for blot at opdage, at her har man været før. U-Turn er også en bevægelse i en historisk tilbageskuen, hvor tiden kollapser, erindringer og forestillinger om forgangne tider melder sig, og hvor fortidens motiver presser sig på.

- se mere


2022

JAR vs. SCULPTURE
5. november - 15. december 2022
Bjørn Poulsen

Bjørn Poulsens nye værker er skulpturer og krukker på samme tid. I glaseret stentøj lægger de sig i en ambivalent position. Værkerne indeholder de funktionsmæssige kvaliteter, der hører til krukken. De er hule, og de har hul i toppen. Men hvor krukken traditionelt har været opfattet som dekorativ brugskunst, afviger Bjørn Poulsens værker fra krukkens gængse skikkelse. I stedet er de netop skulpturelle i deres former, de maser og regerer, svulmer sig op, stiger og falder i sitrende overflader af røde og brunlige glaseringer.

På trods af de potentielle associationer til funktion og traditionel anvendelse er Bjørn Poulsens formsprog umiskendeligt til stede i skulpturkrukkerne. Udtrykket er gennemgående genkendeligt fra hans større skulpturelle produktioner, der også bærer præg af sammenstød mellem organiske og geometriske æstetikker, og som hele tiden udfordrer deres balancepunkter til kanten af det mulige. Alligevel opstår der en ny visuel spænding i værkerne på JAR vs. SCULPTURE i deres position mellem skulptur og krukke. En skulpturelt formmæssig, kropslig fortætning presser sig på og skaber betydelige kontraster til krukkens hjemlige og intime domæne.

- se mere

Five Broken Hearts & Studio Rendezvous
24. september – 29. oktober 2022
Jytte Høy

Midt under planlægningen af denne soloudstilling blev Jytte Høy i 2021 opsagt fra det atelier, som havde været hendes arbejdsbase i 25 år. Den umiddelbare krise som tabet udløste kan ses og mærkes i denne udstilling.

For at komme videre med sin kommende udstilling allierede Jytte Høy sig med en sætning og et sted, der med deres opmuntring kunne få hende tilbage på sporet. Stedet blev den rumænske billedhugger Brançusi’s rekonstruerede atelier ved Centre Pompidou i Paris. Atelieret er et sted med fordybelse og den smukkeste atmosfære af et liv med kunst. Sætningen, der skulle hjælpe videre, blev fra Jyttes Høys professor på Kunstakademiet, Willy Ørskov. Når han spurgte sine studerende: ”Hvad kan kunst?” så svarede han selv ”Kunst kan gøre en off-day til en on-day” Altså en klokkeklar tro på kunstens transformative potentiale.

På denne udstilling er titlen Studio Rendezvous dækkende for to af udstillingens rum, som består af værker, der befandt sig i Jytte Høys gamle atelier på Prags Boulevard. Nærmest som skulpturerne i Brançusi’s atelier gør det. De står der ikke alene, for Jytte Høy har tilsat troen på kunstens transformative evner.

Udstillingen omfatter også et rum med titlen Five Broken Hearts – almengyldige følelser i forbindelse med tab og død. Alle tre værker er nye og skabt til udstillingen. Der er tale om en tekst, et relief i aluminium og en større skulptur, et kranie, som Jytte har udført i stål.  

Jytte Høy skriver i en ledsagende tekst:
”Denne udstilling er blevet til i en periode med store forandringer både personligt og globalt. Der er tale om krisetilstande, én privat og en anden almenmenneskelig oplevet på afstand, men svært håndterbar alligevel. Udstillingen fremstår derfor ikke som en helhed, men opdelt i to dele med hver sin titel; Five Broken Hearts og Studio Rendezvous.” – se hele Jytte Høys tekst på galleriets hjemmeside www.gmw.dk

- se mere

Ganzfelds
20.08.-17.09.2022
Ulrik Møller

Udstillingens titel 'Ganzfelds' refererer til den amerikanske kunstner James Turrells ’Ganzfeld-effekt’. Et sansefænomen, som sker i det øjeblik ens synsfelt udsættes for et ustruktureret ensartet rum, der omfatter hele det visuelle område. Hvor hjernen i mangel af former eller afstand bliver ved med at lede efter hjælp, og når den ikke finder nogen, forstærker sanserne og forveksler helt neutral støj med sanseindtryk.
Der er selvfølgelig en vigtig forskel til James Turrell, der arbejder med lyset som substans, ustruktureret og forskelsløst. Ulrik Møller har farven som substansen og den er struktureret og alt andet end forskelsløs. Ulrik Møller skaber rum ud af mørket.
I udstillingens tre monumentale værker, Havstykker, er kun en svagt antydet eller slet ingen horisontlinie, ganske få markeringer af noget der måske kunne være en fugl, et stykke tang eller noget af en pæl. Vandoverflade og havbund optræder nærmest i en slags dobbelteksponering med havbunden som den sidste rest af genkendelighed. Disse tre værker udgør ’Ganzfelds-serien’.

- se mere

The Rabbit & The Crow
29.04.-11.06.2022
Peter Martensen

Om udstillingens værker siger Peter Martensen: 
De nye værker på udstillingen ’The Rabbit & the Crow’ - kredser alle på en eller anden måde om temaet ’menneskegrupper’. Temaet er ikke nyt for mig – men dog alligevel.
Ridley Scott’s nye film om Gucci-familien fik mig til at reflektere over de dynamikker, familier består af i det hele taget.  Ud over de fællesskaber og fjendskaber, der kan findes mellem familiemedlemmer, findes også alle mulige skjulte og usynlige dagsordener. 
Men her og nu hentyder udstillingstitlen ’The Rabbit & The Crow’ især til to værker på udstillingen, der viser opstillede grupper, man kender fra f.eks. familiefotos. I det ene maleri står en lille pige foran individuelle mennesketyper med en krageagtig fugl i favnen. I det andet maleri er det en meget lille mand med kvindelige former, der bærer en kanin - også foran en gruppe, der kunne være hans familie. Køn og bias er også et tema i disse værker. Andre værker på udstillingen tematiserer arbejdsfællesskaber, skæbnefællesskaber og artsfællesskaber bearbejdet gennem maleriets visuelle forædlingsmaskine.

- se mere

LANDSCHAFTSVERBOT
24. februar – 2. april 2022
Peter Bonde  |  Claus Carstensen  |  Magnus Frederik Clausen  |  Constant
Steffan Danielsen  |  Jörg Immendorff  |  Per Kirkeby  |  Ferdinand Ahm Krag
Søren Martinsen  |  Kurt Schwitters  |  Christian Vind  |  Maria Wæhrens

Omkring maleriet hedder det ofte, at det ene billede står oven på det andet. Med LANDSCHAFTSVERBOT kan man godt bruge udtrykket, at den ene udstilling står oven på den anden. I hvert fald har et afsæt for udstillingens kurator, Claus Carstensen, for denne udstilling været Søren Martinsens soloudstilling Menneskespor, med landskabsmalerier, som vi viste på galleriet i november/december 2020.
Et andet afsæt for udstillingen har været begrebet inversionsmalerier. Herom skriver Claus Carstensen i udstillingens katalog: ’Inversionsbilleder er billeder, der er blindgyder i det biografiske og billedmæssige udviklingsforløb. Det er billeder, der flipper eller tipper over. Det er skæbnesvangre og altafgørende billeder ofte med et point of no return. Inversionsfigurer og fixérbilleder. Billeder, der går tabt, efterbyrds- og slipstrømsbilleder, penetrationer og overgange mellem virkelighed og billede.’
Udstillingen er kurateret af Claus Carstensen

- se mere


2021

Netting Rooms
13.11. – 18.12.2021

Eva Steen Christensen  | Nanna Riis Andersen | Matilde Duus

Netting Rooms er en undersøgelse af disse forskelligartede - men sammenflydende - rum. Det er ikke en konkluderende og afsluttet proces, men snarere et anslag til at forholde sig åbent til den kunstneriske skaben, hvor underbevidste påvirkninger, sammenfletninger og udvekslinger har plads.
Udstillingen består blandt andet af maleri, glasværker og skulpturer i bronze der er skabt i samarbejde på VAK og viderebearbejdet i kunstnernes respektive atelierer. I flere af værkerne undersøges blandt andet netstrukturen, der med sine punktvise sammensmeltninger og mellemrum er et billede på en gennemstrømmelig beholder.
Med dette projekt har Eva Steen Christensen, Matilde Duus og Nanna Riis Andersen været særligt optagede af at vende sig bort fra det individuelle og gå ind i fællesskabet for at finde en fælles klangbund, der ikke blot favner den lille trio, men også taler ind i en aktuel samfundspolitisk diskurs hvor kollektive formater får fornyet opmærksomhed.

- se mere

Lost Horizon
23.09.– 23.10.2021
Trine Boesen

Apokalyptiske syner

Trine Boesens udstilling Lost Horizon fremstiller mulige fremtidige verdener, frosset i tid lige før eller efter en katastrofe. Tidslige sammenstød, sammensmeltninger af steder og historier og ophobninger af objekter skaber et kaotisk kredsløbsdrevet univers.
Lost Horizon består af en serie af malerier og en stedspecifik collage, der dækker galleriets endevæg. Værkerne rummer en dirrende og ulmende stemning. Ud af et mystisk intet strømmer løsdele og vraggods fjernet fra deres oprindelige sammenhænge i tid og rum. Boesens værker synes at være abstraktioner over ikke-steder samtidigt med, at de meget konkret præsenterer os for velkendte motiver og bevægelser. De verdener, beskueren bliver præsenteret for, giver associationer til forestillinger om potentielle fremtider. Værkerne kan være afbildninger af det ydre rum, et mørkt dyb eller et menneskes sind. De veksler mellem at være trygge steder og ængstelige scenarier.

- se mere

Retouche
19.08.-17.09.2021
Julie Boserup

Til sin første soloudstilling har Julie Boserup skabt en totaliscenesættelse. Alle værker, der udgør udstillingen Retouche, er en art collager, der i deres sammensatte kvaliteter skaber rumlige opløsninger. Velkendte elementer fremstår som forskudte umuligheder, og grænserne mellem arkitektur, dekoration og abstraktion er under afvikling.  Udstillingslokalerne er præget af værkerne Patchwork og Impossible Constructions, der består af henholdsvis tæppe- og tapetkonstruktioner. Dele af væg og gulv er dækket af et patchwork skabt i et geometrisk mønster og sammenstillet med et tapet, der skaber diagonale linjer i rummene. Boserup har skabt en iscenesættelse med materialer, der afviger fra en klassisk kunstværksforståelse. Tapetet er bygget af trælister og malertape, og tæpperne er en kombination af masseproduktion og genbrug. Værkerne selv har en historik, da de også har været del af tidligere soloudstillinger, Boserup har haft på Viborg Kunsthal og Augustiana.  
Patchwork og Impossible Constructions skaber rumlige interventioner og udfolder overvejelser om materialeværdi og produktion, der spejles i Boserups papirværker. Disse værker er en sammensmeltning af tegning, fotografi, collage og skulptur, hvis kompositioner omformer fundne fotografier til formudforskende og abstrakte konstruktioner. 

- se mere

Constrution Time Again
22.04.-22.05.2021
Astrid Marie Christiansen | Ted Larsen | Troels Aagaard

På udstillingen Construction Time Again præsenterer Astrid Marie Christiansen, Ted Larsen og Troels Aagaard værker, der på undersøgende vis udfolder komposition, farve og rum. Kunstnerne arbejder alle med maleriets bestanddele og formelle kvaliteter, men værkerne placerer sig et andet sted. Frem for malerier tager de snarere form af objekter, der gennem tredimensionelle overflader, assemblagekonstruktioner og optiske virkemidler afslører deres skulpturelle træk.

Construction Time Again trækker æstetiske associationer til bl.a. konstruktivismen med sin optagethed af det nonfigurative og geometriske samt til konkret kunsts fladeorienterede organisationsprincip. Men kunsnernes værker fremstår også organisk funderede og materialeinteresserede, og værksskabelsesprocessen er flere steder efterladt synlig gennem penselstrøg og sammenføjninger. De skulpturelle og processuelle kvaliteter forankrer værkerne kropsligt, og nye perspektiver og udtryk vil opstå alt efter, hvor beskueren er placeret i rummet. Dertil er værkerne i en konstant igangværende forhandling med omgivelserne, der påvirkes og forandres af værkernes struktur og form og viser, hvordan farveindtryk, systemer og billeddannelse præges af rumlighed og bevægelse.

- se mere

Antidote
04.03.-14.04.2021
Milena Bonifacini | Bodil Nielsen | Jes Fomsgaard

De tre kunstnere arbejder alle på hver deres måde med maleriet som genstandsfelt, og udstillingen er dermed tre forskellige indgange til maleriet som medie, der viser hvordan farve, figuration, krop og flade kan fortolkes og bearbejdes.
Bodil Nielsens værker er stoflige og fladeorienterede malerier. På udstillingen præsenterer kunstneren både maleri i stor og mindre størrelse, og der opstår en skalaforskydning med kropslig effekt.
Hvor Nielsens maleri fremtræder materialeorienteret, balancerer Bonifacinis værker mellem det figurative, abstrakte og konkrete. Værkerne er maleri på pap, og motiverne skaber forbindelser til stiliserede landskaber og naturformationer.
Det er også omgivelser, som Jes Fomsgaards malerier udfolder, men her er det snarere en præcis og detaljerig figuration, der gengives. Fomsgaard arbejder med endeløse, umulige rum og ikke hidtil sete konstruktioner. Malerierne udgør arkitektoniske strukturer, der mimer futuristiske scener, og kunstneren fremlægger systemer, der skaber en rumlig desorientering.

- se mere


2020

Mental Places
07.03. - 23.04.2020
Peter Martensen

Om den aktuelle udstilling og sine nye værker siger Peter Martensen:
Maleriet er et mentalt sted. Verden er mental. En psykisk kampplads.
Mine nye værker udspringer af denne erkendelse. Maleriernes realisme er mental. At komponere et billede ud fra en sindslig tilstand er at sende sine æstetiske og formelle krav på en rutsjebanetur ind i en meget skummel skov. Det psykiske rum vi befinder os i, er en del af brændstoffet i mine nye malerier.

Udstillingen omfatter maleri, tegning og skulptur.

- se mere

Love Gasoline
16. januar – 26. februar 2020
Malene Landgreen

Om værkerne på udstillingen skriver Malene Landgreen:
'Min intention har været at arbejde mod nye flydende grænser i allerede kendte former for at åbne op for noget nyt. Inden længe bliver også 'det nye' en form. 
Malerierne tager som oftest udgangspunkt i simple kvadrerede eller lineære opbygninger. Torso'en i en stiliseret form er også en tilbagevendende figur. Farverne påføres i mange lag, og processen undervejs efterlader spor som synlige detaljer under nye anderledes eller transparente lag i det endelige maleri. Farverne fungerer som transport af gestik og bevægelse - som beskeder af lys, mørke og energi, der relaterer til et nu og her, en volumen, intention og et potentiale. 
Den vibrerende farveintensitet øger både det rumlige og dybden på fladen og frembringer en stærk fornemmelse af nærvær. Et nærvær hvor der er fokus på både små sensationer i det malede men også nærvær af volumen som mentalitet man kan relatere til som beskuer og krop.

 - se mere


2019

WE ARE THE HUMAN WATERFALL
08.11.-14.12.2019
ADAM SAKS

Malerierne på udstillingen We are the Human Waterfall handler om det menneskelige livs cyklus, der både dikteres af biologiske processer og samtidig indeholder et eksistentielt kaos. Det menneskelige legeme indgår i en symbiose med naturen, hvor forstørrede filigrant tværsnit af blomsterstængler og faunastrukturer væver mikroorganiske elementer sammen med kroppens store pulserende kredsløb.
Menneskefiguren i malerierne er afbildet som anatomiske fragmenter, hvor kroppens funktioner er fritlagte, og der er et direkte kig til musklernes opbygning, senerne og iltmolekylernes bevægelsesmønstre rundt i kroppen. Netop med denne blotlæggelse, der minder om et røntgenfotografi eller en dissektion, vil Adam Saks henlede beskueren på den menneskelige eksistens skrøbelighed, og den afbildede figur kommer dermed til at fungere som et memento mori.Ansigterne på malerierne er nærmest ornamentalt bygget op, og man finder spor af ansigtstatoveringer eller arrede kropsudsmykninger som reminiscenser af subkulturer, der er i opposition til det ordnede samfund.

- se mere

'The Flower Project IV'
Åbningsudstilling i Bredgade 67, København K
14.09.-19.10.2019

Deltagende kunstnere:
Malene Landgreen | Jesper Rasmussen | Søren Lose | AVPD | Julie Boserup | Peter Martensen | Bjørn Poulsen | Kresten Havgaard | Inge Ellegaard | Søren Martinsen | Anette Harboe Flensburg | Ferdinand Ahm Kragh | Trine Boesen | Jes Fomsgaard | Troels Aagaard | Adam Saks | Jytte Høy | Bodil Nielsen

- se mere

16.08.2019
16.08.–10.09.2019
Morten Buch

Morten Buchs nye soloudstilling på Galerie MøllerWitt viser på smukkeste vis noget af spændvidden i hans aktuelle værk, idet der både vises maleri, skulptur samt en serie nye grafiske værker. Udstillingens titel 16.08.2019 tager naturligt nok sit udgangspunkt i det aktuelle, nemlig åbningsdagen. Udstillingen bliver Mortens første solopræsentation siden den anmelderroste udstilling Picnic, der vistes på Kastrupgårdsamlingen i efteråret 2018 og sluttelig på Horsens Kunstmuseum her i foråret 2019.

Det er oftest de helt enkle virkemidler, der er i brug i Morten Buchs værker. Der anvendes få og lette strøg, eller sorte konturstreger - der i samspil med nærmest collageagtige smukke farve-kompositioner skaber de umiddelbart næsten ugenkendelige motiver, som samtidigt også henviser til en eksisterende verden. Der har i flere tilfælde i udgangspunktet været et genkendeligt motiv – en vase, et stilleben, eller måske en krykke, som gennem en hurtig skitsering danner forelæg for det endelige værk, som altså bliver et billede af et billede…

- se mere

ARTIFICIAL MOVE
10.06. – 26. 06.2019
JES FOMSGAARD

Jes Fomsgaard siger om Artificial Move, der er hans første soloudstilling siden den stort anlagte udstilling VIEW – på Johannes Larsen Museet i foråret 2018.
’Disse nye værker er en undersøgelse af den topologiske bevægelse – hvor kunstens virtuelle evne erstatter det faktuelle med det mulige. Dermed synliggøres kompleksiteten og bevægelsen i de ’rum’ vi er en del af. Således skabes absurde scener, der danner kulisserne for vores liv. At bevæge sig ind i disse kulisser uden kort er som at navigere i et ’Kafkask rum’, hvor det meningsløse er at foretrække. Man kan tale om et artificial move’

Jes Fomsgaard er tildelt Statens Kunstfonds livsvarige ydelse og er af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster udmærket med Eckersberg Medaillen. Jes Fomsgaard er repræsenteret på museer i ind- og udland bl.a.: Statens Museum for Kunst, Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, Vejle Kunst-museum, Rostock Kunsthalle, (DE), Fyns Kunstmuseum, Raumann Taide Museo, (FI), Musee Ranquet, Clermont-Ferrand, (FR), Port of History Museum, Philadelphia, (US), Kunstmuseet Trapholt. 

- se mere

TOTAL TRANSFORMATION
1.-30. marts 2019
Asmund Havsteen-Mikkelsen

Som maler er Asmund Havsteen-Mikkelsen mest kendt for sine arkitekturinspirerede værker, og i TOTAL TRANSFORMATION-udstillingen er det avantgardens drøm om ’Gesamtkunstwerket’ der er baggrunden for Asmund Havsteen-Mikkelsens nye malerier. Motiverne har deres oprindelse i bygninger og modeludkast fra den historiske avantgarde, hvor arkitekter lod sig inspirere af kunstnere i drømmen om at skabe huse som ’totale kunstværker’, der kunne genskabe menneskets forhold til fællesskabet og dets omgivelser.

På forskellig vis kredser udstillingens værker om dette tema med flere motiver fra Bauhaus-skolen og hollandske De Stijl, måske tydeligst i værket der viser Gerrit Rietvelds berømte ’Schroeders House’ som et abstrakt flademaleri a la Mondrian. 

Udstillingens største værk ’Deserting Desert Land’ tager udgangspunkt i et ikon indenfor moderne arkitektur Le Corbusier’s Villa Savoye fra 1929.

 - se mere

8+1
5. – 20. april 2019
JESPER RASMUSSEN

De 8 af udstillingens værker ligger som en forlængelse af Jesper Rasmussens berømmede White Cube Installations-serie, hvor Jesper Rasmussen undersøger det tomme museumsrum. Kunsten og museumsgæsterne er retoucheret væk, mens refleksioner, skygger og andre spor står tilbage som en slags fantom-kunst.
I denne nye serie fra Trieste, Barcelona og New York - har Jesper Rasmussen genindført arkitekturelementer som søjler, loftlys, åbninger, ligesom f.eks. mere museale figurer træder frem som aftegninger i gulvet. Flere steder ses også markerede skygger fra de værker der hænger på væggen. Det er som om figurerne er manet frem af baggrunden og nu genindfører både skala og egentlig rum- og funktionsbestemmelse i fotografierne.
De er stadig mærkelige, billederne, men der er mere i spil. Måske en antydning af en historie, der knytter an til det museum kunstneren har besøgt, måske fortællingen om en skyggeverden, der lever bag vores fysiske virkelighed. 
Udstillingen viser også 1 udendørs værk af Ricardo Bufills Walden7, tæt ved Barcelona – hvor Jesper Rasmussens digitale bearbejdning og vegetation møder Bufills ikoniske bygning.

- se mere

LOVE ME DO
26. januar – 23. februar 2019
Ulrik Møller

Landskabet står for os alle som en del af vores kollektive motiv-bevidsthed. Steder vi har set, steder vi ser - og som måske for nogen udtrykker en længsel, en ensomhed, måske et flash eller en kærlighed. På den måde bliver landskabet også kommunikation - en slags sprog, hvor kompositionen og de forskellige elementer udgør ordforrådet, eller vokabulariet om man vil. Tilstande, ånd og længsel. Love Me Do.
Udstillingen har været længe undervejs. Ulrik og jeg mødtes første gang midt i 90erne, på et atelierfællesskab i bagerste baggård på Amager, hvor fire unge kunstnere delte lokaler, linolie, erfaringer og andre glæder. Jeg havde en aftale med en kunstner, men fik også hilst på fællesskabets øvrige tre kunstnere. Her i blandt Ulrik, af hvem jeg på det tidspunkt kun havde set enkelte værker - bl.a. hos Galleri Christian Dam i Amaliegade. 

- se mere


2018

When You Leave The House
Lise Harlev
01.11.-21.11.2018 

Lise Harlev arbejder med tekst og billede og tekst som billede. Visuelle virkemidler som grafik og typografi bliver i hendes værker undersøgt, plagieret og omskabt. Offentlige skilte, højtråbende reklamer eller knastørre skolehæfter gennemgår en transformation, når de kombineres med tvetydige, ofte poetiske udsagn. Med sit stiliserede formsprog skaber hun værker, som fremstår næsten abstrakte, men samtidig refererer til et velkendt vokabularium af farver, symboler og typografi. 

Med denne udstilling præsenterer Lise Harlev en serie prægede aluminiumsskilte, der alle tematiserer boligen som arkitektonisk og psykologisk ramme. Harlev er navnlig interesseret i hjemmet som et sted, hvor man foretager sig andre ting end udenfor og som definerer én i forhold til omverdenen. Boligen er på den måde sin egen organisme og spiller en diskret men afgørende rolle for definitionen af, hvem man er.

- se mere

Nye Tavler
Milena Bonifacini
28.09.-20.10.2018

Milena Bonifacini har i mange år arbejdet med et helt abstrakt formsprog i sine værker, hvor hun altid har haft et meget autonomt materialevalg (voksdug, stof, pap mm.), hvormed hun har skabt sit helt eget univers.
I løbet af sommeren har Milena til denne udstilling udført en serie bemalede gipsrelieffer/tavler, der fremstår som en hybrid mellem skulpturelle objekter og en form for nutidigt kalkmaleri.
Tavlerne er bemalet med gouachefarve, hvor farvepigmentet ligger åbent og trænger ned i og går i forbindelse med gipsen, som en slags tør fresco.
Værkerne besidder i sig selv en vis robust kropslighed - deres omrids er let kurvet og de har "former". Bemalingen derimod kan have en flygtig transparens, og kan opfattes som abstrakt motiv og måske som en slags landskab.

- se mere

TRANSMISSIONS
24.08-22.09.2018
Ebbe Stub Wittrup

Med udstillingen Transmissions udforsker Ebbe Stub Wittrup i de nye værker vores forhold til virkeligheden i krydsfeltet mellem myter, historiske spor og sansningens illusoriske karakter. Via fotografier af middelalderlige djævlebroer, (en ongoing serie), et berømt stenbrud på den kroatiske ø Brac og 16-mm filmen Pinus Wallichiana, der kredser om den danske botaniker Nathaniel Wallich (1786-1854), optegnes en række 'transmissioner' og forbindelseslinjer på tværs af tid og sted. Objekter, materialer og betydninger overføres og forskydes, som udtryk for menneskets fortsatte søgen efter form og mening, i mødet med det ukendte. 

Ebbe Stub Wittrups værker har været vist i en lang række sammenhænge både nationalt og internationalt, f.eks. Statens Museum for Kunst (2017), Sao Paulo Kunsthal (2016), AroS, Aarhus Kunstmuseum (2014),  ligesom han er repræsenteret i en lang række internationale samlinger. Ebbe Stub Wittrup (f. 1973 i Aarhus) er uddannet på Academy of Fine Art i Prag.

- se mere

HAANDVÆRKER
25.05.-20.08.2018
Peter Holst Henckel

Udstillingstitlen er dobbelttydig og spiller finurligt på, at ordet både kan forstås i éntal: som en person / en håndværker - og i flertal: håndværker,- dvs. værker hvis motiver eller måden de er skabt på, har noget at gøre med hænder.
At Haandværker derudover her staves med ”gammeldags” dobbelt aa i stedet for bolle å, er der i en aarhusiansk sammenhæng en yderligere grund til, som specifikt har indlejret sig i flere af udstillingens konkrete værker.
Dobbeltheden i udstillingstitlen skaber en betydningsramme eller fortælling om at galleriet har fået håndværkere, eller om at noget er undervejs eller i proces. Dette kan forstås på forskellige niveauer: dels på et individplan: at man som individ er i en forandringsproces. Eller det kan forstås i en større skala: Måske hele samfundet er i gang med at blive forandret, tilpasset eller renoveret.
I det hele taget er der på denne udstilling mange dobbeltheder på spil, hvilket da også er særdeles kendetegnende for Peter Holst Henckels kunst generelt, hvor det umiddelbart enkle og æstetisk indbydende udtryk næsten altid dækker over et væld af underliggende samfundsmæssige og politiske referencer, betydninger og spørgsmål.

- se mere

NYE SKULPTURER
16.03. -15.05.2018
Bjørn Poulsen

Bjørn Poulsens nye skulpturer er transparente lineære skulpturer. Ligesom tegninger er de sorte - sort malet jern og sort patineret bronze. Bronzeskulpturerne er holdt i et stramt abstrakt formsprog, men de bølgende kompositioner på toppen af hældende søjler forlener dem med noget barokt og næsten figurativt. Som Berninis engle.
Gruppen af nye jernskulpturer er en form for rumlige tegninger, der opnår en sådan grad af fortætning, at de transformeres til masse, til form. Som i atomet og galakserne er det meste tomrum, man kan se igennem skulpturerne og tilbage i tiden, til der hvor de første linjer samlede sig i midten og begyndte at ekspandere ud i rummet i stadigt overlappende strukturer, eksploderende eller imploderende som stjerner, som endeløse båndsløjfer, som en regn gennem kroppen.
Begge skulpturgrupper er endnu et led i Bjørn Poulsens mangeårige arbejde med at udvikle et personligt skulpturelt sprog i et spændingsfelt mellem tradition og fornyelse.

- se mere

PLANET X
20.01.-10.03.2018
Peter Martensen

PLANET X dækker, som titel på denne udstilling, over Peter Martensens optagethed af vores egen tid her og nu. En tid, hvor vores opfattelse af rigtigt og forkert dagligt angribes. En tid, hvor nye og hidtil ukendte begreber som f.eks. fake-news bliver en del af ens dagligdag, som man skal forholde sig til. En tid, hvor eksperterne og specialisternes troværdighed og autoritet er under dagligt angreb - og en tid, hvor spørgsmålet om den virkelige verdens virkelighed måske skal stilles i forhold til et muligt parallelt univers – Planet X.
På mange måder er vi i en tid hvor viden og afklaring ikke er, hvad vi tror det er og Peter Martensen finder sin stadige undren i angrebet herpå, samt den klassiske placering af magt og afmagt.

- se mere


2017

TEXTURE
2. – 25. november 2017
H.M. Dronning Sonja og Magne Furuholmen

Udstillingen TEXTURE med H.M. Dronning Sonja af Norge og den norske kunstner Magne Furuholmen, præsenterer både individuelle værker af de to kunstnere samt værker, som de to har skabt i fællesskab. 

TEXTURE er et udstillingsprojekt, hvor overskuddet fra salget af værker går til stiftelsen Queen Sonja Print Award. Prisen blev etableret i 2011 med det formål at fremme interessen for og formidling af den grafiske kunst.

Udover udstillingen TEXTURE arbejdes der internationalt på mange forskellige planer for at rejse midler til stiftelsens arbejde. Prisen uddeles hvert andet år, og det er udbyttet fra stiftelsens kapital, der sammen med eventuelle gaver og andre bidrag bruges til pengepræmier til modtagerne af QSPA (i 2016 NOK 400.000). Udover pengepræmien modtager prisvinderne en uges ophold på det anerkendte grafiske værksted Atelje Ole Larsen i Helsingborg. Modtager af prisen var i 2014 den danske kunstner Sven-Allan Sørensen og i 2016 den amerikanske kunstner Tauba Auerbach. 

- se mere

The Black Nothing and Its Impossible Shades
18. august – 27. september 2017
Anette Harboe Flensburg

“Titlen ’The Black Nothing and Its Impossible Shades’ er hentet fra Samuel Becketts korte fortælling ‘Company’. Her fortæller han om en dreng, der ligger alene i mørket og funderer over et muligt lys, som ikke står i modsætning til mørket;  ’You lie in the dark and are back in that light’, siger en af de indre stemmer han lytter til.”
De billedbetydninger, der sættes i spil er ofte langt mere subtile end de vanemæssigt tillægges. F.eks. forbindes mørke billeder næsten pr. definition som dystre, tunge og alvorsfulde, mens billeder med meget lys omvendt anses for at være lette, smukke og håbefulde.

På én gang er Anette Harboe Flensburg lige så optaget af og tiltrukket af lyset som de fleste andre, men som billedkunstner lige så meget i negativ forstand, fordi det netop er i skyggen at tingene bliver til, at rummet tegnes op. Denne lys/mørke problematik kan måske visuelt bedst illustreres ved det overbelyste fotografi, hvor alt forsvinder når kameralinsen står åben for længe. Her er for meget lys ensbetydende med borteroderinger af motivet. De hvide felter står som en skræmmende påmindelse om kommende huller i vores hukommelse. The White Nothing.”

 - se mere

ReSee
19. maj – 24. juni 2017
Maiken Bent | Nina Saunders  | Axel Lieber | Hartmut Stockter | Bjørn Poulsen

Med inspiration fra Aarhus Kulturbys hovedtema ”Let’s Rethink” har vi udvalgt en gruppe kunstnere, der gentænker kendte objekter i deres kunst.
Ved at inddrage genstande vi kender fra hverdagen i kunsten, møder vi som betragter noget kendt, noget vi allerede har betydning, minder, dufte og måske følelser koblet til. Men når vi genser genstandene i en ny sammenhæng, som del af et kunstværk, udfordres vores forudfattede opfattelse. Vi bringes i tvivl, søger ny mening og stiller spørgsmål som vi ofte gør, når vi genser noget kendt i en uvant sammenhæng.

- se mere

Selected Works
6. april - 11. maj 2017

Malene Landgreen | Jesper Christiansen | Søren Lose | Ruprecht von Kaufmann | Bjørn Nørgaard | Jytte Høy | AVPD | Kehnet Nielsen | Asmund Havsteen-Mikkelsen

- se mere

Twilight Noon
3. marts – 1. april 2017
Marianne Grønnow

Marianne Grønnow afsluttede sidste sommer en omfattende og meget vellykket udsmykningsopgave for Retten i Aarhus på Vestre Allé. Opgaven er udført i glas til stedet, men Marianne Grønnow er først og fremmest maler.
Forud og efter den store udsmykningsopgave ligger en lang serie malerier - en del af disse værker udgør fundamentet i soloudstillingen Twilight Noon
Marianne Grønnows stærke malerier domineres af et konkret formsprog, der maleteknisk giver et indtryk af niveauforskydninger. Farvede felter som firkanter og rektangler forskyder sig hele tiden i forhold til hinanden. Oftest er der tale om to farvenuancer, spændt ud mellem en sort grundering og hvide firkanter. Farvernes indbyrdes graduering fra det næsten gennemsigtige til det uigennemtrængelige i evig dualitet trækker malerierne tanker til skumringen og overgangen mellem lys og mørke. Ved at forene det stringente og skrøbelige i sine abstraktioner opleves det både poetiske og fysiske i skumringen som naturfænomen, som virker så stærkt og dragende på os.

- se mere

Root of itself
20. januar - 25. februar 2017
Ferdinand Ahm Krag

Ferdinand Ahm Krag udstillede første gang på galleriet med gruppeudstillingen UNTILTED i 2009 og senest i 2015 på gruppeudstillingen KOMPOSITION, men her fra d. 20. januar 2017første gang solo i Aarhus med soloudstillingen Root of itself.
Ferdinand Ahm Krag har i mange år arbejdet indenfor et på engang meget stramt og samtidigt eksperimenterende undersøgende felt, der foldede sig maksimalt ud på hans seneste store soloudstilling Forcefield Climber på Overgaden i 2015, der blev et stort statement i kunstnerens hidtidige æuvre. 
Den nye aktuelle udstilling, der omfatter malerier og tegninger, viser på mange måder, at Ferdinands vedholdende arbejdsproces med sit særegne udtryk flytter værkerne, der er noget nyt på færde. Værkerne udstråler stor energi, der bevæger sig mellem opbrudte og rekonfigurerede linier fra ansigter eller landskaber, en anet figuration der på en gang fornemmes og forsvinder i flere af værkerne. Værker der kan nærme sig det sci-fi-agtige og med et psykedelisk tilsnit også tilstræber stor grad af visuel intensitet.

- se mere


2016

MONTE VERITÁ
25. november – 10. december 2016
Adam Saks

Adam Saks’ værkserie Monte Veritá består af seks malerier. Hvert af de seks malerier har en specifik kompositorisk opbygning, der gengiver porten til samfundet Monte Verità (Sandhedens Bjerg), der opstod i det sydlige Schweiz i begyndelse af 1900-tallet. Monte Verità var et forsøg på at etablere et nyt alternativt samfund set i f.t. industrialiseringen og kapitalismen, der rasede over store dele af Europa på det tidspunkt. Her blev bl.a. udviklet og afprøvet veganske og antroposofiske ideer og leveregler blandt indbyggerne, som fra mange forskellige lande strømmede til samfundseksperimentet i Schweiz.
Selvom det er samme narrative motiv Adam rent konceptuelt og serielt benytter i de seks malerier, er de hver især udført i sin helt egen farveholdning, inspireret af farven fra lysets brydning i krystallet monteret over indgangsporten til Monte Verità. Set på den måde fremtræder den samlede serie nærmest abstrakt. Adam Saks’ suveræne brug af farver og det narrative motiv, kombineret med den utrolige, mytologiske historie, der omkranser samfundet Monte Verità, gør værket Monte Verità til noget helt særligt.

- se mere

RUM TEGNER EKKO – EKKO TEGNER RUM
13. oktober – 19. november 2016
Signe Jaïs og Julie Boserup

Signe Jaïs og Julie Boserup tager med den udstilling første gang hul på en dialog med deres værker der på mange måder synes indlysende. I et fælles udgangspunkt med collagen som hovedmediet både supplerer og udfordrer de hinanden – collagen, som nedbryder en eksisterende mening og i et nyt udtryk insisterer på, at generere en ny. 

Der er i udgangspunktet væsensforskelligheder, idet Signe Jaïs’ nyeste værker er et privat fotoarkiv der ved et tilfælde er kommet hende i hænde, mens Julie Boserup Arbejder med offentlige arkiver.

Men fælles er det rummet der på spil i denne udstilling, planlagte og strukturerede rum fra Julie Boserup – og Signe Jaïs’ tilskårne fotografier indsat i geometriske rum i en optisk illusion om rum. Fælles tegner kunstnerne nye rum og åbner for andre blikke og oplevelser af de bearbejdede fotografiers rum.

- se mere

OBJECTS FOR GARDEN AND RELATED AREAS
19. august – 1. oktober 2016
René Schmidt

René Schmidts udstilling består af 10 nye skulpturer støbt i henholdsvis gummigranulat og leca beton, hvoraf den største skulptur er 220 cm høj.

Grundobjekterne til udstillingen er modelleret over planters roterende rejse mod lyset, blomsten der drejer sig efter lyset i løbet af dagen. Skulpturernes materiale har en enorm overflade bestående af millioner af enkeltdele, ”micro grottoer”, hvor der altid er både lys og skygge et medie for mos og lav, nogle af de ældste planter på kloden. Objekter for haver og beslægtede områder er således skulpturer med en indbygget mulighed for nye biotoper.
René Schmidt (f. 1968) dimitterede fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2000 og har markeret sig med mange offentlige udsmykninger, samt sit engagement i Skovsnogen Artspace.

- se mere

NYE VÆRKER - SAL3
19. august – 1. oktober 2016

Malene Bach

Malene Bach viser bl.a. værket Stacks of colour, bestående af 9 objekter. Objekterne udgør ophobninger af farve, volumen og proportioner. Konstruktionen af egetræsfiner og papir bemalet med pigmenter er alene fæstnet med et par farvede tegnestifter og tynde snore surret omkring knappenåle. Således er kompositionen stadig levende, den kan opløse sig og danne nye konstellationer.

De åbne værker med de farvede elementer er her frosset i et øjebliks glimt i deres konstante bevægelse rundt i rummet. Malene Bach går til fladen, materialet og metoden som et stykke arkitektur. Samspillet mellem det taktile objekts nærværelse og forestillingen frisætter skalaopfattelsen og objekterne kan således også aflæses som modeller af potentielle rum.

- se mere

MEMEMEMORIES
27. maj – 30. juni 2016

Birk Bjørlo | Morten Buch | Lars Worm

Lars Worm, der er kurator på udstillingen, MeMeMemories, skriver om tankerne bag: ”Emnet for udstillingen omhandler erindringen og i særdeles den personlige og subjektive af slagsen. Om hvordan erindring lagres, hvorfor noget står lysende klart gennem hele livet, mens andre oplevelser med tiden visner og suppleres med noget nyt - andet igen vil man blot ønske at glemme hurtigst muligt. Manipulation er en åbenlys faldgrube, og det kræver en vis integritet at forvalte ens historie sandfærdigt.
Erindringen er på en gang meget personlig og er uløseligt forbundet med det oplevede. Den er din og tilhører dig, men er samtidig også vævet ind i en fælles historik med de mennesker du omgås, med det samfund du befinder dig i og den verden du lever i, og spørgsmålet er om erindringen i det hele taget er valid og troværdig som fælles referenceramme? Men erindringen har både en romantisk og nostalgisk klang; om de lange sommerdage da man var barn, om det første kys etc., men har også en melankolsk aura og er ofte forbundet med savn. Til tider kan erindringen også være en plage, som man ønsker langt væk, og for nogle lige frem vejen til ens egen undergang.”

- se mere

NEW BUILDINGS
15. april – 21. maj 2016
JESPER RASMUSSEN og ASMUND HAVSTEEN-MIKKELSEN

Jesper Rasmussen og Asmund Havsteen-Mikkelsens kendskab til hinanden går tilbage til foråret 2002, hvor Asmund Havsteen-Mikkelsen var elev på Ærø Kunsthøjskole, og Jesper Rasmussen kørte et ugekursus. Efter opholdet på kunsthøjskolen på Ærø fortsatte Asmund sin uddannelse på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og Jesper sit virke som billedkunstner med base i Aarhus - og i de mellemliggende snart 15 år er meget sket for de to kunstnere.  

For et års tid siden aftalte vi denne udstilling – New Buildings - hvor de to kunstnere udstiller nye værker sammen for første gang. Jesper Rasmussen viser stærkt digitalt bearbejdede foto af bygningsværker eller detaljer herfra. Asmund Havsteen-Mikkelsen udstiller malerier, der ligeledes som oftest har et konkretiserende udgangspunkt i arkitektur og i sagens natur med anden slags materialitet, end man finder i Jesper Rasmussens foto.

Trods den umiddelbart store forskel i mediet – foto/maleri – er udstillingens samlende tråd selvfølgelig det arkitektoniske, men også en helt række formelle ligheder og overvejelser der ligger bag de enkelte værker. 

- se mere

NEW BUILDINGS
15. april – 21. maj 2016
JESPER RASMUSSEN og ASMUND HAVSTEEN-MIKKELSEN

Jesper Rasmussen og Asmund Havsteen-Mikkelsens kendskab til hinanden går tilbage til foråret 2002, hvor Asmund Havsteen-Mikkelsen var elev på Ærø Kunsthøjskole, og Jesper Rasmussen kørte et ugekursus. Efter opholdet på kunsthøjskolen på Ærø fortsatte Asmund sin uddannelse på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og Jesper sit virke som billedkunstner med base i Aarhus - og i de mellemliggende snart 15 år er meget sket for de to kunstnere.  

For et års tid siden aftalte vi denne udstilling – New Buildings - hvor de to kunstnere udstiller nye værker sammen for første gang. Jesper Rasmussen viser stærkt digitalt bearbejdede foto af bygningsværker eller detaljer herfra. Asmund Havsteen-Mikkelsen udstiller malerier, der ligeledes som oftest har et konkretiserende udgangspunkt i arkitektur og i sagens natur med anden slags materialitet, end man finder i Jesper Rasmussens foto.

Trods den umiddelbart store forskel i mediet – foto/maleri – er udstillingens samlende tråd selvfølgelig det arkitektoniske, men også en helt række formelle ligheder og overvejelser der ligger bag de enkelte værker. 

- se mere

EN FORÅRSUDSTILLING
05.03.-09.04.2016
JESPER CHRISTIANSEN

EN FORÅRSUDSTILLING er galleriets fjerde soloudstilling med Jesper Christiansen og på denne lægges nye alen til Jesper Christiansens position som en ener på kunstscenen, bl.a. gennem hans helt unikke udtryk, samt brug af referencer og motiver. Som tidligere arbejder Jesper Christiansen med sort som grundfarve, og derfor fremstår alle billedelementer, som om de ”træder ud” af mørket – de er anelsesfulde, selvom de står fuldkommen klart frem i et realistisk billedsprog.     

Om EN FORÅRSUDSTILLING siger Jesper Christiansen bl.a.:
”Udstillingen består at ti nye malerier, som alle er en slags ”landskabsmeditationer”, der bygger på tekster af T.S. Eliot og Dante Alighieri. Landskaberne er taget fra Odsherred og Sydengland, bygget op af utallige referencer både til de nævnte forfatteres tekster, men også til for eksempel Bachs nodebilleder, Giottos freskoer, J.Th. Lundbye, Odsherredsmalerne, William Morris m.fl.Malerierne etablerer med de mange referencer en slags lange og nærmest uoverskuelige associationsrækker, som giver beskueren mulighed for at ”hoppe på” på billederne, uanset om man er fortrolig med referencerne eller ej, da landskaberne på én gang virker både velkendte og fremmede.”

- se mere

SILVER MOON
15.01.-27.02.2016
TRINE BOESEN

Trine Boesens maleri er drevet af en tilsyneladende uudtømmelig strøm af energi: Værkerne synes at være i en verden, der er sprængt indefra og nærmest gået amok i løsrevne fragmenter, vragdele og stumper fra civilisationens kerne. Billedelementerne er talrige og perspektiverne ofte svimlende.
Om de aktuelle værker på Silver Moon siger Trine Boesen bl.a.:
Silver Moon refererer til månen i den tilstand, hvor den står klar og ren på en mørk nattehimmel. Titlen skal samle udstillingen, som består af værker der alle på hver sin måde kredser om det kendte og det ukendte. Månen er en velkendt størrelse, som vi ofte ser på og kan forbinde med poesi, mystik, melankoli og drømme. Den minder os om, at vi er en del af en galakse og dermed det store vægtløse rum, kaldet universet.

- se mere


2015

EXAMINATIONS
14.11.-20.12.2015
Peter Martensen 

EXAMINATIONS dækker som titel på denne udstilling over begrebet undersøgelsen – eller udforskningen - der næsten klassisk altid er til stede som en permanent og vigtig del i Peter Martensens æuvre. Det være sig Martensenske arketyper som specialisterne i den hvide kittel eller ’skjortemændene’. Alle som i en verden de ikke rigtig forstår, og erobringen af denne går via undren, undersøgelse og udforskning mod viden og afklaring. Måske placering af magt og afmagt.
Siden seneste soloudstilling i Galerie MøllerWitt har Peter Martensen været engageret til opgaven at udføre et bataljemaleri over Søværnets indsats ved Afrikas Horn til Frederiksborg Museet. Derudover har Peter Martensen deltaget i udstillingen SAMLING OG SAMTID’ på Skagens Museum og på 'IKKE TIL SALG' På Trapholt - dertil soloudstillinger i New York, Tokyo, Sverige og på Brandts i Odense.

- se mere

APERTURE
28.08.–03.10.2015
AVPD

AVPD (Aslak Vibæk og Peter Døssing) arbejder i spændingsfeltet mellem kunst og virkelighed. Det er mellem verden og kunstens repræsentation af den – at AVPDs værker agerer. Deres værker og installationer trækker på elementer fra både kunst, arkitektur og design og opleves som en fysisk, konkret virkelighed. Værkerne udfordrer vores sansning, oplevelse og tænkning for at bevidstgøre vores blik og intellekt om de perceptuelle, optiske og psykologiske mekanismer, der påvirker vores erkendelse af verden.
Aperture omfatter en række værkserier, der alle sammen specifikt beskæftiger sig med hvordan noget kommer til syne for os. Hvordan lys, skygger, toner, pletter og striber fanger vores opmærksomhed og definerer noget i rummet frem for noget andet.
Værkserierne tager forskellige former: fra et ark papir over en videoprojektion til et stykke beton, værker der alle behandler en række forskellige aspekter ved fænomenet lys og udforsker relationerne mellem lys, tid og rum.

- se mere

STRANGE FATES SOM FRUITS ARE GIVEN
29.05.-04.07.2015
ADAM SAKS

Afgørende i Adam Saks’ arbejde er hans forsøg på at skabe forbindelse og fordybelse mellem det menneskelige aspekt og den rene natur. Vanitas motiver fra ”de gamle hollandske mestre” er på spil. Det flakkende stearinlys, et timeglas sammen med en udstoppet rovfugl i en naturverden, hvor planter og blomster dominerer og sætter dagsorden i en nærmest centrifugal kraft. Det er sammenstødet, lysten til livet og lysten til lyst, mellem frygten for døden, der ligger som en slags undermaling i hans palet.
Motiverne i værkerne modsætter sig delvis en oversættelse med nutidens standarder, men udstillingens malerier er udført med akvarellens lethed og transparens, som derved åbner et udefinerbart rum. Enkelte elementer i maleriet, der til dels er trykt som linoleumssnit direkte på lærredet, væver sig sammen til en nutidig malerisk fortælling om forgængelighed, skrøbelighed og eksistens.
Adam Saks (f. 1974) er uddannet sideløbende fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København 1993-1999 og Hochschule der Künste i Berlin 1996-1997. Han bor og arbejder i Berlin.

- se mere

NYE MALERIER
17. APRIL – 16. MAJ 2015
BODIL NIELSEN

Bodil Nielsen har i mange år arbejdet indenfor et meget stramt felt, men samtidig med et stadigt eksperimenterende og undersøgende udtryk, hvilket folder sig smukt ud på denne nye soloudstilling.
Med inspiration fra bl.a. fransk maleri og japansk kunst er mange forskellige billeddannende elementer bragt sammen til et hidtil uset særegent maleri. Her er overflader af selvberoende og dekorativ karakter med attributter, der sætter en bevægelse i gang - her er organiske og geometriske transparente former, der primært er til for at indkredse et rum – oven på aleriernes både plettede og spættede rumlige grundflader. 
Med reference til Bodil Nielsens tidligere værker genkendes de ornamentale former, der som lys eller skygger silhuetagtigt indtager fladen, og får maleriet til nærmest at vende sig udad mod beskueren og det omgivende rum. Måske fornemmes at malerierne bliver til et sted, og ved at de alle er højformat spejles på den måde kroppen - og den rumlige oplevelse, der her er en mulighed, er således ikke af landskabelig eller arkitektonisk art, men opleves snarere kropsligt og mentalt.

- se mere

IN THE CORNER OF MY BRAIN
SOLOUDSTILLING 6. MARTS – 11. APRIL 2015
JES FOMSGAARD

Jes Fomsgaard siger om titlen til den nye soloudstilling:
’IN THE CORNER OF MY BRAIN står hele tiden værker og vente på at blive realiseret. Det er værker, der fra ide til realisering, skal gennem en modningsproces. Det er en proces, der ikke følger en logisk udvikling. Her er ideer og værker underlagt en individuel selvkritisk si, der lader nogle projekter passere, mens andre bliver gemt og oplagret. De fleste rum består af hjørner. Hjørner, som er velegnet til at stille ting til side i.
Her samles ideer, som ikke har en logisk "værdi" lige her og nu. Ikke fordi de "mangler" noget, eller noget skal tilføres. Det er en tids relateret proces, som kræver en genlæsning - måske genfortolkning - for forståelse.
Til opbevaring af mere fysiske elementer, har man magasiner, arkiver, kældre og lofter. Men, når det drejer sig om mentale opbevaringsrum, er man mere begrænset.
Den transformation et værk gennemgår - ved et ophold i det mentale rum , THE CORNER - kan være med til at udvikle, og skaber nye regelsæt. Det anomale: ubalance, skævhed og destruktion kan således få ny betydning. Det fristiller virkelighedens formelle love, og det sandsynlige erstatter det mulige. Vægge flyttes og nye hjørner opstår.’

- se mere

KOMPOSITION
16.01.-28.02.2015

Frank Nitsche | Florian Baudrexel
Ferdinand Ahm Krag | Bjørn Poulsen 

Bjørn Poulsen, der er kurator på udstillingen, skriver om tankerne bag:” Ideen med udstillingen er at sætte fokus på kompositionen som et bærende element i kunsten. Udstillingens kunstnere er udvalgt, fordi kompositionen spiller en fremtrædende rolle i deres værk. Komposition er altid til stede i ethvert kunstværk i den forstand, at ethvert kunstværk indebærer en eller anden form for disponering af noget stof i tid og rum. Men i mange kunstværker er kompositionen også drevet mod et nulpunkt, hvor den kun eksisterer i sin allermest rudimentære form.  F.eks. i minimalisme, entropi og forskellige former for konceptualisme. Der er heller ikke nogen tvivl om, at man i kunstverdenen i de senere år har haft mere fokus på de kulturelt kodede betydninger, end man har haft på den betydning, som kompositionen skaber.

Denne udstilling vil sætte fokus på kompositionen som et betydningsbærende element i sig selv. Ikke nødvendigvis i en eller anden særlig ren tilstand, hvor det ikke refererer til noget uden for sig selv, men som et element, der indgår i et komplekst samspil med værkernes andre niveauer. Men ved netop at pege på kompositionen peger man også på kunsten som et særligt felt, et æstetisk felt, forbundet med, men også forskelligt fra, den øvrige verden.”

- se mere


2014

NYE ARBEJDER 2014
10.10-11.11.201
KRESTEN HAVGAARD

Kresten Havgaards maleri har sine rødder i den abstrakte kunst, nærmere bestemt i et maleri, der har mediets materie som sit fundament: malingen. Det er de mange lag af oliemaling blikket naturligt hæfter sig ved. Det maleriske rum er gennemtrængt af kunstnerens fascination af malingens væsen, hvor både overflade og dybde domineres af materialets stof og tekstur – farve, figur og grund.

I centrum af malerierne ses ofte monumentale gestalter, geometriske former som firkanter, cirkler, kegler. Men frem for at skabe dybde, understreger de definerede felter billedets lukkede rum. Resultatet peger på det, som ligger kunstnerens hjerte nærmest: stoffet, og det deraf følgende nærvær af sanselighed, stoflighed og struktur. Der er ikke tale om et monokromt maleri. Bag overfladen titter øvrige lag, og de kommer til syne som stærkt røde, blå, gule eller grønne områder. Og formen er til tider defineret af en klar, lysende signalfarve. Andre gange er den bare sort. Men man fornemmer, at der i farvepigmenterne ligger et lys. Det findes i farven, i selve malingens stof som en usynlig aktør, der skaber rum, et nærvær på fladen.

- se mere

BAG VED GADER - UDEN FOR HUSE
10.10.-11.11.2014
SIGNE JAÏS

Om sine værker på udstillingen siger Signe Jaïs:
’Jeg har i en lang periode været interesseret i de fysiske og mentale overgange, der især er karakteristiske for byer og byrum, f.eks. de overgange der findes mellem den private og den offentlige sfære.
På udstillingen arbejder jeg videre med den mentale og fysiske overgang, der knytter sig til udkanten af byen, indgangen til byen, de store erhvervsområder, der omkranser den tæt bebyggede midte, hvor beboelse og småerhverv er blandet sammen i tæt hverdag.
En stor del af mit kunstneriske arbejde består i at finde og udvælge materiale. Det kan være det helt nye eller det gamle gulnede papir, det farvede papir fra en farveprøvebog lokket ud af den lokale malerforretning, eller malingen fundet i små godt gemte modelbyggerforretninger.
Collagerne er monteret på finér, et materiale der ofte bliver brugt i byrummet - dog i en mere rå udgave - som eksempelvis plankeværk eller afskærmning. Papir er delvist udvalgt ud fra ønsket om at bruge et materiale, der i sig selv ikke har særlig værdi og derfor bliver flittigt brugt af byens beboere og erhverv til reklamer, plakater og andre meddelelser.'

- se mere

DOWN THE CORRIDOR
22.08.-04.10.2014

ANETTE HARBOE FLENSBURG

’Down the Corridor’ er inspireret af Alice i Eventyrland, som falder ’Down the Rabbithole’. Undervejs i det lange nedfald oplever hun alt i slowmotion. De stærke billedsyn strækker sig næsten uendeligt, og da hun endelig lander og lukker sig ind i et hemmeligt rum med en særlig nøgle, begynder endnu en lang række af mærkværdige oplevelser, hvor den kendte samfundsorden, proportioner og rationale er suspenderet.”
Udstillingen viser en serie nye malerier, hvor det gennemgående motiv er lange korridorer, man som beskuer falder ind i. Som tidligere er der tale om fiktivt iscenesatte rum bygget op som model i karton og papir, der danner forlæg for værkerne. Langs væggene står, ligger eller hænger papir-stykker, som i et korthus, der hvert øjeblik kan falde sammen. Lysindfald og skygger danner i rummene en anden ”skeletstruktur”, som er endnu mindre solid. I malerierne forsøges det at indfange dette momentane, porøse og svimlende øjeblik og et helt Andet Rum bliver til i transporten mellem model og maleri.

- se mere

FREUNDSCHAFTEN
15. maj – 28. juni  2014

- en gruppeudstilling

Terry Haggerty – Tim Eitel – Philip Grözinger – Anja Schwörer – Gregor Hildebrandt – Axel Geis – Ulf Puder – Ruprecht von Kaufmann – Torben Giehler – Heiner Franzen + Ulrik Møller.

Venskaber er ofte – mere eller mindre uofficielt – en skabende faktor i forbindelse med udstillinger, for slet ikke at tale om kunstnersammenslutninger og hele avantgardebevægelser. De underliggende sociale strukturer diskuteres dog sjældent som en bevidst kuratorisk strategi – måske af frygt for anklager om mangel på seriøsitet og objektivitet, men her med Freundschaften rystes ikke på hånden.
Med en reference til Goethe er venskaber ofte – en form for ”valgslægtskab” som en kombination af et bevidst valg og kemisk tiltrækning. Gode venner er yderst vigtige for eens velbefindende, og der er videnskabeligt belæg for, at mennesker med tætte venskaber lever længere. Venskaber er altid personlige og uformelle, og netop disse to aspekter er omdrejningspunktet for udstillingen Freundschaften og Ulrik Møllers kuratoriske valg.

- se mere

SOLOUDSTILLING
04.04.-10.05.2014
MALENE LANDGREEN

Velkommen til Malene Landgreens nye soloudstilling, der præsenterer en perlerække af nye malerier udført indenfor det seneste halve år.
Malenes Landgreens nye malerier er en fortløbende og naturlig udvikling af tidligere værker og dermed en udforskning af den dynamik, der opstår mellem former og farver, når de svævende optræder sammen i en abstrakt komposition. Farven skaber i Malenes værker rum, og farven er rum og et univers i sig selv. Selvom ekspressivitet måske ikke er det umiddelbare indtryk af værkerne, insisterer Malene på farvens ekspressive, konkrete og sanselige muligheder.

Det er med andre ord farvens iboende væsen, der er i spil. Værket består på den givne flade og er specifikt og, med mere eller mindre intuition, altid komponeret på fladen.

- se mere

Flora Empire
28.02.-29.03.2014
Adam Saks

Udstillingen Flora Empire i SAL 3 af Adam Saks bæres primært af 7 akvatinte/koldnålsraderinger udført på Atelje Larsen i Disse værker suppleredes af maleriet Teardrop.

- se mere

picks & pearls
28.02.-29.03.2014
Jytte Høy og Axel Lieber

To personer mødes en aften i en ikke helt dårlig restaurant, faktisk en temmelig god restaurant, for at diskutere fremtiden. Appelsinskræl bliver nævnt. Tyggegummi ligeledes, farven blå og nogle træer. Helt sikkert træer. Som aftenen skrider frem, og øllene glider ned, godt tysk øl, løfter fremtiden sig ud i rummet. Ting svæver rundt, støder sammen, ja ligefrem eksploderer. Nogle falder til jorden mens andre fortsætter deres kredsløb som potent materiale i et stadig ekspanderende univers af muligheder.
Det viser sig at de to personer i restauranten er kunstnere, og at det ekspanderende univers er et udstillingsrum. Her skal det undersøges, hvorfor appelsiner nødvendigvis må skrælles? Om blå stadig er ”the ultimate color”? Om tygning af tyggegummi er en indre skulpturel oplevelse, og hvorfor træer skal indtages med kroppen ved klatring, hugning eller bare vendes på hovedet?

- se mere

BY PROXY II
17.01.22.02.2014
MORTEN BUCH

En maler som Morten Buch har ikke brug for mange virkemidler. Med få strøg på et næsten bart lærred skaber han motiver, der er ugenkendelige, men som samtidig også henviser til en eksisterende verden. Motiverne har altid et egentligt figurativt og genkendeligt udgangspunkt, det være sig en blomsteropstilling, en sko, et telt, et stilleben eller andet fra den nære hverdag.

De nye værker på denne udstilling er dog næsten på vej ud i den rene abstraktion. Lettere - nærmest amorfe - former flytter det figurative maleri over i det næsten abstrakte og egentlige nonfigurative maleri, der stadig kan give illusioner om rumopbygninger i klassisk forstand. Kombineret med en på en gang koloristisk afklarethed og til tider nedtonet tyst farveholdning, er denne udstilling et stort skridt for Morten Buch.

- se mere


2013

TAL R
29. nov. - 22. dec. 2013
GRAFIK FRA NIELS BORCH JENSEN

Maleri og skulptur rangerer almindeligvis øverst i hierarkiet over kunstneriske udtryksformer, når man taler om økonomi og anseelse, men mange kunstnere har brugt trykteknikkerne til at eksperimentere med billedfladen, for at se hvilke muligheder der ligger i samspillet mellem farve, streg, udskæring/rids og trykmedium. Der synes at være en særlig frihed gemt i det grafiske i modsætning til maleriet. Denne skabende frihed er denne udstilling et levende bevis på.
TAL R har siden midten af 1990erne afprøvet sit talent og krydset klinger med de klassiske grafiske teknikker. Linoleumstryk, litografi, farveradering, træsnit koldnålsradering, linoleumstryk på sølvfolie, folietryk, serigrafi, streg-ætsning, akvatinte – det hele er blevet afprøvet med et stort engagement, og er blevet til nye selvstændige værker, der fuldt ud kan stå distancen i forhold til maleriet, collagen og tegningen. Ikke sjældent er det eksperimenterne med trykket, der kommer før nye motiver på lærredet.

- se mere

RECOVERY
1. -27. nov. 2013
PETER MARTENSEN

Til udstillingen RECOVERY udgives en bog. I en tekst heri fortæller Peter Martensen bl.a.: 
’Magt og afmagt er centrale temaer i mit arbejde.
At skabe kunst kræver fuldkommen frihed og total disciplin på samme tid. At male er at tage beslutninger. Hvis man ikke kan tage beslutninger, bliver billedet aldrig godt. Penselstrøg og farvelag er lige så vigtige som motiverne. At bygge et billede op er at indføre skævheder og uligevægt, der til sidst finder en skrøbelig balance. Mange arbejder med det klanglige i maleriet, det gør jeg også, men det rytmiske er mindst lige så væsentligt for mig. Dog er stemningen det vigtigste.

Når et maleri er færdigt, skal det kunne stå som et selvstændigt værk uden en forklaring at klamre sig til. Et ideelt maleri er for mig et billede, der har nogle æstetiske kvaliteter som f.eks. sanselighed, en vellykket komposition og karisma. Det vil sige, at uanset hvad det i øvrigt udtrykker, så er man berørt, og dét er tilstrækkeligt. Når jeg giver mine billeder titler, er det for at anslå en stemning, ikke for at forklare noget i forhold til indholdet.

- se mere

DOUBLE STRUCTURE, SOMETIMES REPEATED
04.10.-29.10.2013
TROELS AAGAARD

Værkerne på udstillingen er ganske store og griber ind i arkitekturen, vi må som betragtere bogstaveligt følge værkerne rundt om hjørnet, opleve værkerne med vores krop og gennem bevægelse. Udstillingstitlen Double Structure, Sometimes Repeated, forholder sig til billedernes rent formelle plan og peger på, at der i værkerne er mindst to strukturer, ofte flere, der gentages, og samtidig forholder komposition og ramme sig til hinanden og er gensidigt afhængige.

Troels Aagaard siger om udstillingen:
’Med denne udstilling er jeg nede og pille i maleriets grundsubstans, det der konstituerer maleriet. Den primære idé var at vise fem store malerier, men i gallerirummet er der kun plads til tre malerier af den størrelse! For at ”løse opgaven” skulle flere malerier ændres – ét maleri skal bukkes 180 grader rundt om en væg, ét andet maleri skal foldes tre gange for at kunne hænge på væggen, da værket ellers rager ind i et andet værk.

- se mere

TITANIC BAR
04.10.-29.10.2013
JASPER SEBASTIAN STÜRUP

I galleriets Sal3 viser vi en mindre udstilling med Jasper Sebastian Stürup, der afslører nye skulpturer, malerier og tegninger fra hans velkendte intime og delikate motivverden med referencer til film, musik og poesi - rock’n roll møder avantgarde. Der leges med materialerne. Stürup både maler på silke og placerer udstoppede pelse på tilhørende lyserøde sokler, og understreger det sanselige forfinede og tvetydige. Den pelsklædte skulptur Let´s Stick Together er bl.a. en homage til en af 1900-tallets første avantgardekunstnere Constantin Brancusi, der igen findes repræsenteret i et af udstillingens malerier. Værkerne refererer desuden til sort/hvid Film Noir, hvor tegningen Titanic Bar udspringer af et still fra den ungarske film Damnation fra 1988 af instruktøren Béla Tarr, hvorefter udstillingen også har taget titel.

- se mere

IN FRONT
23.08.-28.09.2013
ANETTE HARBOE FLENSBURG | PERNILLE WITH MADSEN | TOVE STORCH

Værkerne på udstillingen IN FRONT har rummet i fokus igennem video, maleri og skulptur og fremstår på den ene side konkrete og let aflæselige, mens en arkitektonisk tvetydighed manifesterer sig som den røde tråd mellem værkerne.
ANETTE HARBOE FLENSBURGs malerier fremstiller rummet, der brydes og forskydes af gitrer, lys og skygge, og skaber et spil imellem det perspektiviske rum ind i arkitektoniske landskaber og maleriets flade. 
PERNILLE WITH MADSENs to videoinstallationer ’Opaque – Black’ og ’Opaque – Silver’ skaber et univers, hvor vores vanlige fastlåste perspektiv på verden desorienteres gennem en kamerapanorering hen over interiørs af brudte rum og flader. Vi suges ind i en rumlig dekonstruktion, hvor værkerne på mange måder bliver indbegrebet af, hvad der sker, når vi går rundt om hjørnet. 
TOVE STORCHs minimalistiske silkekasser besidder samme tvetydighed, her oplevet mellem de geometriske kasser og det bløde stofbeklædte ydre.

- se mere 

19. - 22. september 2013
Preview Berlin

Galleriet deltog på kunstmesse i Berlin, hvor Jesper Rasmussen var den heldige modtager af messens fotopris | http://www.previewberlin.com/Sites/ueberunse.html

- se mere

UFO
18.01.- 16.02. 2013
Trine Boesen

Trine Boesens maleri er drevet af en tilsyneladende uudtømmelig energi. Hendes univers består typisk af en dynamisk oftest kalejdoskopisk ophobning af referencer. En verden, der er sprængt indefra og gået amok i løsrevne fragmenter, vragdele og stumper fra civilisationens kerne. 

Om de aktuelle værker på UFO siger Trine Boesen: 
I billedserien UFO, har jeg brugt ”udkigsposten” som omdrejningspunkt. I værkerne har jeg arbejdet med spændingsforholdet mellem at observere og samtidig være det observerede. Det ligger i den menneskelige natur at søge og holde øje med omverdenen, både den nære og den fjerne. Hvad er det, vi holder øje med eller er på udkig efter? Hvad er det vi observerer, og hvad gør vi med det? 
Med titlen UFO, vil jeg fremprovokere fornemmelsen om det ukendte. Titlen refererer ikke direkte til uidentificerbare flyvende objekter men snarere til tankerne om en anden bevidsthedsdimension: drømmens eller visionens.

- se mere

VINTERHAVE
22. februar - 16. marts 2013
Milena Bonifacini

Titlen på udstillingen er 'Vinterhave', herom siger Milena Bonifacini:
'- fordi jeg bor ude på landet på Fyn og har en stor have, som jeg går meget op i. Om vinteren skaber jeg så en have inde i mit atelier. Det er min vinterhave og mine malerier er mine blomster og planter.'
Milena Bonifacini har i mange år arbejdet med forskellige former for mønstre og arabesker i sine værker, hvorved hun har skabt sit eget univers. Her kan ses antydninger af landskaber, bakker og plantelignede ornamenter. 

- se mere

EFTERLANDSKABER
22.3.-20.4.2013
Kehnet Nielsen

Kehnet Nielsen var i 1982 en af de akademielever der, på udstillingen 'Kniven på hovedet' på Tranegården, introducerede et dansk publikum for det vilde og frie figurmaleri. Kehnet Nielsen forlod dog hurtigt denne postmoderne ekspressivitet til fordel for et eftertænksomt og mere tyst maleri, der søger at forene tiden med rummet i en poetisk dimension.

Kehnet Nielsen: Denne udstilling består af malerier, der dels har udgangspunkt i det sete og oplevede, såvel som det abstrakte, der i grunden er maleriets identitet og grundlag. Det er erindringer om steder, som landskaber, træer, lys og skygge, en strandlinje eller en trappe med bøger. Motivet kredser om de nære ting i ens omgivelser, den personlige historie set i et større og poetisk lys, der udgør den enkeltes eksistens og væren i verden.

- se mere

APPEARANCES
25.4.-26.05.2013
AVPD

Det er i spændingsfeltet mellem kunst og virkelighed – mellem verden og kunstens repræsentation af den – at AVPDs værker agerer. Deres værker og installationer trækker på elementer fra både skulptur, arkitektur og design og opleves som en fysisk, konkret virkelighed. Værkerne udfordrer vores sansning, oplevelse, tænkning for at bevidstgøre vores blik og intellekt om de perceptuelle, optiske og psykologiske mekanismer, der påvirker vores erkendelse af verden.

Om den aktuelle udstilling siger AVPD:
’APPEARANCES’ omfatter en række nye værkserier, der alle sammen specifikt beskæftiger sig med hvordan noget kommer til syne for os. Hvordan lys, skygger, toner, pletter og striber fanger vores opmærksomhed og definerer noget i rummet frem for noget andet.Værkserierne på udstillingen tager mange forskellige former: fra lysobjekter og kompositioner af translucente folier, over komplekse papirfoldninger til spor efter repetitive handlinger og indgreb. Alle værkerne placerer sig på en skala mellem ingenting og noget, der netop begynder at tage form.

- se mere

RELIEF III
31.05.-29.6.2013
Bjørn P
oulsen | SAL3 

Med udstillingen Relief III går Bjørn Poulsen mod et mere narrativt sprog og eksperimenterer med værkernes form i kraft af relieffet. I en ny serie af relieffer undersøger han mediets mellemrolle som et tredimensionelt værk, der bevæger sig ud fra væggen. Relieffets konkrete form og illusionistiske billedrum danner en særlig ramme, som på én gang er skulpturel, men som man i højere grad end hos skulpturen, kan træde ind i.

- se mere

TERRÆN
31.05.-29.06.2013
Camilla Rasborg

Camilla Rasborgs værker fremstår ofte lette og motivisk tilfældige, og som hun selv udtrykker det, ligger de ’i periferien af tilværelsen’. Denne optik møder vi også i værkerne på udstillingen Terræn, hvor Camilla Rasborg zoomer ind på sine fundne genstande, hvorved disse, der ellers var ude af fokus, får nyt liv.

Udstillingen består af fotografier og fotocollager, hvor Camilla Rasborg, med en samlers omhu, studerer spor efter slid og brug på udvalgte stykker affald. Fotografierne viser blandt andet en frostskadet plante, en todelt tennisbold og solblegede mørklægningsgardiner. Der er noget tranceagtigt over værkerne, som er genstandene født til nyt liv gennem den kunstneriske bearbejdning.

Om udstillingen siger Camilla Rasborg:
Jeg er optaget af, hvad almindelige genstande kan udtrykke om altings forgængelighed, og hvordan det ubrugelige eller det kasserede kan have et potentiale. Genstande og fotografier er valgt ud fra de associationer, de giver mig, og den stemning de har’

- se mere 
- kunsten.nu


2012

BLUE DEVILS
09.11.12 - 08.12.12
Asmund Havsteen-Mikkelsen

Som maler er Asmund Havsteen-Mikkelsen mest kendt for sine arkitekturinspirerede værker, i et sprog inspireret af konkretismen, hvor farve og geometriske former er i fokus. Men malerierne peger dog på noget mere. De arkitektoniske landskaber er fyldt med referencer til bygninger, konkrete boliger eller egentlige byrum, men de genkendelige henvisninger er opløst - værkerne fremstår som abstraktioner over idéen om arkitektur som struktur. Igennem det maleriske medie genfortolker Asmund Havsteen-Mikkelsen på sin egen måde vores forestillinger om rum og virkelighed. I udstillingen BLUE DEVILS arbejder Asmund Havsteen-Mikkelsen videre med sin fascination af maleriets psykologiske effekt, og måden hvorpå arkitekturen og tingsverdenen kan blive til projektionsflader for beskuerens egne konflikter.

- se mere
- pressemeddelelse

MECONIUM
05.10.-03.11.12
ADAM SAKS

Afgørende i Adam Saks' arbejder er hans forsøg på at skabe forbindelse og fordybelse mellem det menneskelige aspekt og den rene natur. Det sker uden at mennesket er direkte til stede, men man aner en hånd og et kranium sammen med en hest og en hane i en naturverden, hvor planterne dominerer og sætter dagsorden.
Det er ikke tilfældige planter Adam Saks kredser om. Det er planter, der i en eller anden forstand indeholder løfte om grænseoverskridende oplevelser og død. Det er sammenstødet mellem frygten for døden, lysten til livet og lysten til lyst, der ligger som en slags undermaling i hans palet.

- se mere

WHITE CUBE INSTALLATIONS
31.08.-28.09.12
JESPER RASMUSSEN

Jesper Rasmussen er optaget af virkeligheden. Eller snarere af hvordan kunsten kan udfordre vores opfattelse af hvad der er virkeligt. Han arbejder med begreber som skala, perspektiv og rum, idet han forskyder det skildrede i forhold til det, vi tror vi kender. Der er i alle værkerne et element af umiddelbar genkendelse, en reference til hverdagen.
'Mine nye billeder er anderledes end dem jeg plejer at lave. Jeg har været i bl.a. London, Glasgow og Hamborg for at fotografere. Udgangspunktet er den hvide kube, en række udstillingsrum (f.eks. Tate, Kunsthalle Hamburg o.s.v.) hvor jeg digitalt fjerner lyskilder og åbninger, samt al den udstillede kunst (der i visse tilfælde ses som difuse spejlinger og skygger på gulvet). Jeg har nogle regler om, at alle rummne skal fotograferes som kukkasser, dvs frontalt uden skæve vinkler eller sjove udsnit. Dermed får jeg skabt en række nærmest ens billeder af tomme rum, der er aldeles kedeligt fotograferet.'

- se mere

NYE VÆRKER
31.08.-28.09.12
LARS WORM

Med de nye malerier arbejder Lars Worm med det enkle og simple greb som katalysator. Det rå hørlærred står bart i store områder, og behandlet med ganske enkle greb, såsom at påføre det med vand, fortyndet akrylmaling eller spraymaling, skabes på en gang nogle spartanske, men samtidigt dragende abstrakte motiver, der peger på en melankoli og en længsel efter noget andet. Denne længsel, som er et gennemgående tema i flere værker, hvad enten det er maleri, foto eller skulptur, har ofte en spirituel eller religiøs karakter. Trods dette har flere af værkerne også en humoristisk vinkel. Det kan ligge i titlen, selve udførelsen el.lign.

- se mere

ANNA BJERGER og SØREN MARTINSEN
01.06.-30.06.12

I en dialog og duel vil denne udstilling kredse om de motiviske i kunstnernes respektive billedverden. Trods store forskelligheder har de to kunstnere også mange fælles træk, f.eks. en stærk tilknytning til deres motiver i malerierne.
Et fælles udgangspunkt er også, at begge kunstnere arbejder ud fra fotografier. Som en naturlig del af værket benyttes fotografiet som et primært element og ikke blot en hjælpende støtte. Den mediering af virkeligheden fotografiet indebærer, er en vigtig del af skabelsen af maleriet.

- se mere

THE SPECIALIST
03.05.-30.05.1012
PETER MARTENSEN

Som maler er Peter Martensen mest kendt for at male ensfarvede, melankolske malerier, der er befolket med anonyme mænd klædt som klonede kontorister i hvide skjorter og mørke bukser. De er alle kopier af 50'ernes idealbillede af 'gør det selv-manden', der med sideskilning og et velplejet ydre tilsyneladende kan klare det hele, endda på den billige og nemme måde.
Peter Martensen benytter sig ofte af få farver i sine malerier, der derfor ofte besidder en særlige følsomhed overfor former, kompositioner og psykologiske stemninger. Han udnytter, at gråtoner bliver associeret med sorg og smerte i den europæiske kulturtradition, og at de subtilt kan bruges til at udstille psykologiske konflikter en indre melankoli.

- se mere

U.T. (Nye malerier 2012)
30.03-28.04.2012
KRESTEN HAVGAARD

Kresten Havgaards malerier har sine rødder i den abstrakte kunst, nærmere bestemt i et maleri, der har mediets materie som sit fundament: malingen. Det er de mange lag af oliemaling blikket naturligt hæfter sig ved. De maleriske rum er gennemtrængt af kunstnerens fascination af malingens væsen, hvor både overflade og dybde domineres af materialets stof og tekstur - farve, figur og grund. 

- se mere

SALUTES IN COLOR
02.03-28.03.2012
MALENE LANDGREEN

Rum og flade er afgørende elementer i Malene Landgreens kunst. Farven er hendes primære udtryksmiddel; med denne arbejder Malene Landgreen med visualitetens tredimensionale muligheder. Rummet har i dette univers ingen bagkant. De enkelt formede falder griber ikke ind i hindanden, men danner tværimod bevægelse på tværs i billedet. 
Farven skaber i Malene Landgreens værker rum. Farven er rum og et uendeligt abstrakt univers i sig selv. 

se mere

VIEW FROM  No 9
20.01.-24.2.2012
JES FOMSGAARD

I mødet med Jes Fomsgaards værker bliver man som beskuer hævet over jorden i mere end een forstand. Fra perspektivisk højde præstenteres man for en verden af arkitektoniske konstruktioner, der rummer principper fra moderne byplanlægning såvel som antikken og renæssancens arkitekturforståelse. Fra disse højder bliver byrummet, som vi kender det i sin fysiske og konkrete form opløst. I stedet synes Jes Fomsgaards verden at bære præg af en tvetydig afstrakt rumlighed af byens anatomi, hvor forskelllige kulturer og ideologier smelter sammen.

I de nye værker synes det som om yderligere en dimension træder frem. Den byggede formation, der trods al billedlig abstraktion i reglen lader sig ane hos Jes Fomsgaard, ses fra oven på en måde, der kan minde om typer af overvågning, der i dag er stadig mere udbredt.

- se mere


2011

OP TIL 2012

Traditionen tro afholdt vi vores årlige juleudstilling. Igen i år havde vi samlet værker fra ind- og udland (maleri, foto, grafik, skulptur og tegning) af 40 kunstnere.

Fernisering torsdag den 15. december kl. 16.30 - 18.30.
Vinsmagning med www.cdrvin.com
Sidste udstillingsdag den 23. december.

STANDING ON THE NEVER NEVER
04.11.-10.12.2011
TORBEN GIEHLER (DE) | KARSTEN KONRAD (DE) | TROELS AAGAARD (DK)

Det rumliges muligheder er en slags fælles ledetråd for de tre kunstnere, deres determinerede optagethed af såvel komplekse rum, som enkle muligheder. Torben Giehlers malerier, der er udført i et nærmest 3D-agtigt udtryk, balancerer på grænsen til smuk æstetisk skønhed og er præget af harmonisk præcision i et abstrakt formelt formsprog. Karsten Konrads skulpturer er udført i et mix af genkendelige møbeldele og fundne materialer som gummi og stumper fra maskiner - samlet i en slags genskabt dekonstruktivisme, udført med stor energi og harmoni på een gang. Troels Aagaards dynamiske malerier udfolder sig i et abstrakt formelt formsprog, hvor de kendte rammer spænges, og rum og komplekse geometriske muligheder afprøves ud fra klassiske maleriske overvejelser. 

- se mere

JAN NORMAN
7. - 29.10.2011
'SOLO'

Jan Norman er, omend bosiddende i Aarhus, en utrolig sjælden udstiller i sin egen by. De få og sjældne udstillinger viser Jan Normans særegne forskning i projekter, hvor der undersøges, bearbejdes og gås i dybden med det enkelte emne, der så som her, måske ender i en soloudstilling.
Udstillingen 'SOLO' viser - i form af fotos og skulpturer - en dokumentation af et omfattende projekt fra en verden, der balancerer i spændingsfeltet mellem kaos og orden.

- se mere

FOREVER FOREST
26.08-01.10.2011
DARREN ALMOND | LISE BLOMBERG | MORTEN BUCH |
JESPER RASMUSSEN | MARC RÄDER OG ANDREA SPLIS-
GAR | LARS WORM

På udstillingen FOREVER FOREST viser seks billedkunstnere deres hver for sig helt særegne fortolkning af et af de mest benyttede og yndede motiver i kunsthistorien - nemlig skoven. Trods tidligere kunstneres mange fortolkninger af skoven og dens væsen præsenterer vi, med den aktuelle sammenstilling af kunstnere, en anderledes og på mange måder nyfortolkende fortælling.  

- se mere

BJØRN POULSEN
19.05.-29.06.2011
Nye Skulpturer

Udstillingen viser unikaværker udført i rustfri stål, stentøj, bronze og en stor modelskulptur udført i gips. Fælles for Bjørn Poulsens værker er det helt særegne skæringspunkt mellem struktur og billede - et punkt hvor skulpturen balancerer mellem at være ren abstrakt struktur og så et mere betydningsladet, måske genkendeligt og fortællende billede. Billederne kan f.eks. associere figurer, landskab eller arkitektur. Fælles er en stor tiltrækningskraft og pågåenhed.  

- se mere

ANETTE HARBOE FLENSBURG
08.04.-14.05.2011
MÅSKE JA, MÅSKE NEJ

Det seneste halvandet år har Anette Harboe Flensburg arbejdet intenst med at udvikle sit maleri i en ny retning. Gennem påvirkninger og inspiration fra bl.a. rejser, litteratur og inddragelsen af sin niece, viser denne udstilling en stærkt fornyet, eftertænksom og suveræn Anette Harboe Flensburg, hvis maleri aldrig har stået stærkere end nu på denne soloudstilling.

- se mere

TRINE BOESEN
25.02-26.03.2011
House of Odd 

Trine Boesen mestrer i særlig grad - gennem dramatiske formelle greb - at skabe rumdybde og dynamik på lærredets flade. Med psykedeliske farver og radikalt påførte penselstrøg skaber hun maleriske rum, der i bogstaveligste forstand forandrer og udvider vores opfattelse af perspektiv og tredimensionale muligheder.
Udstillingens titel 'House of Odd' (det mærkeliges hus) henviser til de rum, det hus, der er hoverpersonen i den nye serie: Et mærkeligt sted, hvor vi bevæger os ind og ud af rummene, hvor det ikke er let at orientere sig, hvor det ukendte og til tider desorienterende rum vender verden på hovedet.

- se mere

LANDSCAPE II
20.01.-10.02.2011
SØREN LOSE | PETER MARTENSEN | SØREN MARTINSEN |
 ULRIK MØLLER | KEHNET NIELSEN | BJØRN NØRGAARD |
 JESPER RASMUSSEN | MARC RÄDER

På udstillingen LANDSCAPE II åbner sig en verden af landskaber fra Skagen i nord til Californien i vest over Midtsjælland til imaginære og forestillede verdner. Fra forskellige positioner tager de deltagende kunstnere udgangspunkt i den evigt gyldige og aktuelle tematik omkring naturen, og landskabet i særdeleshed. Nutidige fortolkninger af en klassisk disciplin - landskabsmaleriet - med øje for tidligere traditioner og med en akut erkendelse af, at naturens verden i dag er en anden, at kunstens udtryk naturligt udvikler sig i takt med naturens forandringer.

- se mere
  se omtale i Politiken den 23.01.11 af Trine Ross
  se også Politiken den 06.02.11 af Trine Ross


2010

OP TIL 2011

Årets traditionelle juleudstilling med udvalgte værker af galleriets kunstnere samt værker af bl.a. Bjørn Nørgaard, Otmar Hörl, Milena Bonifacini, Jørgen Carlo Larsen, Thorbjørn Lausten og mange flere.

- se mere

ASTRID SYLWAN (SE) | MARTHA KRAMÆR (DK)
15.10-20.11.2010

En af de spændende ting ved at drive galleri skal være nysgerrigheden efter kunst og gerne kunst, man måske ikke har set eller opdaget førend lige i en helt bestemt situation, hvor nye døre åbner sig. Denne nysgerrighed driver galleristen rundt på messer og forskellige udstillinger i ind- såvel som udland. I løbet af 2008 og henholdsvis 2009 mødte jeg de to i udgangspunkt helt forskellige kunstnere, Astrid Sylwan og Martha Kræmer, der nu for første gang udstiller sammen her i galleriet.

- se mere

JESPER CHRISTIANSEN
20.08-10.10.2010
HER NETOP HER

HER NETOP HER handler om ting fra hverdagen skildret i konstruerede stilleben fra kunstnerens eget hjem. Udstillingen titel er også konstrueret og peger på et "gerningssted" - i positiv forstand. Det er her, det hele sker: I malerierne, i tingene, i kunstnerens hjem og i denne udstilling. Det er rum med referencer. Lige her, netop her.
Jesper Christiansen bevæger sig i denne udstilling roligt omkring i kontrastfyldte farver og perspektiviske forskydninger. Han leger med tiden, med rummet og med tingenes historie og betydning. Det er visuelle kraftpræstationer med rige detaljer og referencer til tiden før det her, og det nu, som værkerne - og kunstneren - befinder sig i.

- se mere 

PETER MARTENSEN
04.06-30.06.2010
THE WONDER OF ABSENCE

I Peter Martensens nye værker er det stadig mennesket, der er i centrum. Skildringer af mennesket og de komplekse relationer, som mennesket typisk eller utypisk indgår i, er det centrale omdrejningspunkt. Det være sig ulige relationer mellem mennesker på forskellige niveauer, eksempelvis mellem barn og voksen, samt uligheder kønnene imellem - fortællinger om magt og afmagt. Fortællinger der skildres i et univers på grænsen mellem virkelighed og drøm.

- se mere

BESKRIVELSE UDEN STED
20.04-29.05.2010
ANETTE HARBOE FLENSBURG | ASMUND HAVSTEEN-MIKKELSEN | IAN MONROE | PER MØLGAARD | SØREN MARTINSEN

På udstillingen vises værker af fem af tidens fremmeste billedkunstnere. Med vidt forskellig tilgang til maleriet arbejder de med idéen om rum - det fiktivt konstruerede virtuelle rum, der nok genkendes som en virkelighed, men som grundlæggende er et malerisk fænomen med egne regler og former. Billederne beskriver steder som ikke er; rum, der kun findes på lærredet.

- se mere

MALENE LANDGREEN | BODIL NIELSEN
19.03.-24.04.2010
SENSE AND SENSIBILITY

- se mere

bob III
26.02-13.03.2010
MORTEN BUCH | JESPER CHRISTIANSEN | JES FOMSGAARD | KRESTEN HAVGAARD | LEIF KATH | PETER MARTENSEN | KEHNET NIELSEN | LARS NØRGÅRD | BJØRN POULSEN | JESPER RASMUSSEN

- se mere 

MORTEN BUCH
22.01-20.02.2010
Sko

I Morten Buchs nye serie har udgangspunktet for alle værkerne været sko. Man kan næsten tale om motivet som undskyldning, men det er i kunstnerens meget særegne og stadig udviklende udtryk det sete og måske det sansede, der danner udgangspunkt for værkerne, og altså i dette tilfælde sko. Udgangspunktet til trods er forskelligheden fantastisk stor og de færdige værker veksler mellem elegance, råhed og humor.